Kontrola zaměstnanců v nemoci

Zajišťujeme kontrolu zaměstnanců, zda dodržují uloženou nemocenskou péči (přítomnost v místě léčby aj.).